Hlavní strana > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a její řízení je nedílnou součástí každého pracovního vztahu, která spadá do jedné z mnoha povinností a odpovědností statutárního zástupce společnosti, které mu vyplývají z následujících právních předpisů zde.

Vstupní audit BOZP

K zajištění funkčního řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve Vaší společnosti je provedení vstupního auditu. V návaznosti na provedený audit bude Vaše společnost informována o nedostatcích či možnostech zlepšení v oblasti BOZP, na základě kterých budeme moci zpracovat individuální cenovou nabídku, která bude nastavena přímo na míru daného klienta.

Máme zkušenosti s přípravou společností na certifikaci dle OHSAS 18001:2008

Dokumentace BOZP

Zásadním krokem pro vytvoření plnohodnotné dokumentace BOZP je vstupní audit BOZP. Dokumentací BOZP se stanovují podmínky pro zajištění bezpečného provádění prací a prokazuje se plnění povinností stanovených platnými právními předpisy souvisejícími s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro zobrazení obsahu dokumentace BOZP klikněte zde.

Kontaktujte nás

JE Group s.r.o.
Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10

Tel.: +420 602 402 524
E-mail:erbes@erbes.cz
objednavky@erbes.cz