Hlavní strana > Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

Výkon odborně způsobilých koordinátorů BOZP, zejména jejich kvalita a odbornost v předrealizačních a realizačních fázích výstavby, se značně liší. Proto je důležité zdůraznit, že smyslem není naplnění zákonné povinnosti určit jakéhokoli koordinátora BOZP, ale skutečně takového, který svými zkušenostmi a přístupem zajistí, aby Vaše stavební projekty byly bezpečné s ohledem na dodržování harmonogramu výstavby.

Koordinátor BOZP společnosti JE Group s.r.o.

Jsme výjimeční, řešíme to jinak

Našimi přednostmi jsou znalosti, zkušenosti a dovednosti při přípravě a realizaci velkého množství různých stavebních projektů, v těchto stavebních oborech, kterými jsou: energetika, pozemní stavby, vodohospodářské stavby. Číst více

Přínos koordinátora BOZP společnosti JE Group s.r.o.

Samotný přínos je založen na několika pilířích, kterými jsou:

 • Znalosti v oboru,
 • Profesionální přístup,
 • Schopnost a ochota řešit problémy,
 • Kreativita,
 • Flexibilita,
 • Optimalizace nákladů aj.

Náplň koordinátorů BOZP společnosti JE Groups.r.o

 • Analýza projektu,
 • Vytvoření plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Plán BOZP) (více o plánu BOZP),
 • Seznámení zúčastněných zhotovitelů s plánem BOZP,
 • Informování o bezpečnostních rizicích,
 • Navržení opatření,
 • Doporučení bezpečnostních opatření - následného užívání stavby,
 • Kontrolní činnost na stavbě dle požadavků zadavatele stavby,
 • Informování zúčastněných zhotovitelů o zjištěných nedostatcích na stavbách,
 • Účast na kontrolních dnech,
 • Flexibilní řešení mimořádných událostí,
 • Kontrola dodržování jednotlivých technologických postupů,
 • Účast při jednání s orgány státního odborného dozoru na stavbě.

Povinnosti stavebníka vyplývající z platných právních předpisů jsou:

Zobrazit seznam platných právních předpisů.

 • Vypracovat Plán BOZP,
 • Zaslat oznámení o zahájení stavebních prací na příslušný OIP,
 • Ustanovení koordinátora BOZP pro předrealizaci a realizaci stavebního projektu.

Pro přehlednost, kdy má stavebník za povinnost zaslat oznámení o zahájení stavebních prací na příslušný OIP, kdy má vypracovat Plán BOZP a v neposlední řadě kdy má stanovit koordinátora BOZP, poslouží tato jednoduchá tabulka:

POPIS SITUACE POVINNOSTI ZADAVATELE STAVBY
počet zhotovitelů provádějících stavbu na stavbě budou prováděny práce dle NV č.591/2006 Sb., přílohy č. 5. rozsah stavby přasahuje limity dle § 15 zákona
č. 309/2006 Sb.
nutno zpracovat Plán BOZP nutno zaslat oznámení o zahájení prací na OIP nutno určit koordinátora při realizaci stavby
1 ANO NE ANO NE NE
NE ANO ANO ANO NE
2 a více NE NE NE NE NE
ANO NE ANO NE NE
NE ANO ANO ANO ANO

Kontaktujte nás

JE Group s.r.o.
Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10

Tel.: +420 602 402 524
E-mail:erbes@erbes.cz
objednavky@erbes.cz