Hlavní strana > Školení

Školení

Na základě potřeb zákazníků jsme schopni zajistit celou řadu školení a to nejen v oblasti BOZP a PO, ale rovněž v oblasti odborné přípravy pracovníků Vaší společnosti. Pro lepší orientaci byla tato školení rozdělena do následujících oblastí:

 • Školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
 • Vstupní a periodická školení zaměstnanců v oblasti BOZP,
 • Vstupní a periodická školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP,
 • Zásady první pomoci.
 • Školení v oblasti požární ochrany (PO)
 • Vstupní a periodická školení zaměstnanců v oblasti PO,
 • Vstupní a periodická školení vedoucích zaměstnanců v oblasti PO,
 • Odborná příprava osob začleněných do preventivních požárních hlídek (PPH),
 • Odborná příprava preventistů PO.
 • Odborná školení
 • Školení řidičů referentských vozidel,
 • Školení vazačů,
 • Školení jeřábníků,
 • Školení obsluhy vysokozdvižných vozíků (VZV),
 • Školení zaměstnanců pro práci ve výškách,

Kontaktujte nás

JE Group s.r.o.
Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10

Tel.: +420 602 402 524
E-mail:erbes@erbes.cz
objednavky@erbes.cz