Image

Erbes ONLINE


Pro zaměstnavatele nabízíme a zajišťujeme širokou škálu školení se zaměřením na BOZP, požární ochranu i v oblast odborné přípravy pracovníků, a to včetně hlídání lhůt pro pravidelné přeškolení.

Co všechno ERBESONLINE umí a s čím Vám muže pomoci

 • přihlášení z internetové adresy www.erbes.cz
 • přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla
 • zálohování uložených dat
 • aktualizace školení dle provedených novelizací v legislativě

ONLINE školení

 • jednoduchý a přehledný systém e-školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
 • kurzy vyrobené dle zpracované dokumentace a požadavků společnosti
 • možnost vytvoření kurzu dle Vašich představ
 • zpřístupnění veškeré dokumentace týkající se BOZP a PO svým zaměstnancům
 • přehled o školení zaměstnanců, systém Vás automaticky upozorní na konec platnosti certifikátu
 • záruka aktuálnosti výukových materiálů
 • možnost vytištění a podepsaní certifikátu
 • stálá podpora administrátora systému

Správa termínů, kontrol / revizí

 • evidence prováděných kontrol a revizí
 • hlídání termínů kontrol a revizí dle příslušné legislativy
 • evidence závad z kontrol a revizí
 • hlídání termínů odstranění závad z provedených kontrol a revizí
 • uložení protokolů z kontrol a revizí
 • archiv protokolů z kontrol a revizí
 • upozornění na blížící se konec platnosti provedení kontroly nebo revize
 • evidence dodavatelů prováděných kontrol a revizí
 • možné využití i pro více objektů
 • export evidence do souborů .xls nebo .pdf

Správa dokumentů

 • evidence prováděných kontrol a revizí
 • hlídání termínů kontrol a revizí dle příslušné legislativy
 • evidence vydané dokumentace požární ochrany a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci společnosti
 • vždy uloženy pouze aktuální dokumenty
 • archiv již neplatné dokumentace
 • upozornění na vložení nové dokumentace
 • možné využití i pro více objektů
 • možnost vytisknutí nebo uložení dokumentu do počítače
 • export evidence dokumentů do souborů .xls nebo .pdf

Každý z modulu ERBESONLINE lze využívat samostatne.

Kurz Požární ochrany

Kurz Řidiči

Úvodní stránka

Administrace klienta

Dokumenty

Základní moduly

Kontroly

Testy