Image

Projektové řízení staveb

Nabízíme komplexní služby v oblasti řízení stavebních projektů a Fil Out Managementu. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně. Nejprve konzultujeme, následně vytváříme nabídku na míru jeho potřebám.

 

Řízení stavebních projektů

Příprava a realizace investičních akcí

 • Definici rolí a odpovědnosti účastníků investiční akce v jejích jednotlivých fázích
 • Řízení a koordinaci činností všech účastníků
 • Dozor nad efektivitou investiční akce
 • Rychlou a úspornou realizaci změn požadovaných klientem
 • Zastupování klienta na všech úrovních vůči dalším účastníkům projektu
 • Prosazování priorit klienta

Řízení nákladů a financování

 • Vypracování realizační studie a posouzení proveditelnosti záměru
 • Vypracování a následné aktualizace rozpočtu
 • Spoluvytváření optimálních projekčních řešení
 • Organizaci a vyhodnocování výběrových řízení na dílčí dodávky stavby
 • Identifikaci rizikových položek rozpočtu a optimalizaci nákladů
 • Dohled nad efektivním vynakládáním finančních prostředků

Řízení kvality

 • Poradenství při uzavírání smluv
 • Asistenci při stanovení technických parametrů projektu
 • Systematickou a nezávislou kontrolu činnosti všech účastníků
 • Detailní technické posouzení projektové dokumentace
 • Technický dozor při realizaci investiční akce a předání díla
 • Podrobný harmonogram investiční akce
 • Kontrolu plnění termínů a využití potřebných kapacit
 • Koncepci řešení v případě změny podmínek
 • Zpracování měsíčních hlášení o stavu projektu
 • Zabezpečení plnění smluvních závazků
 • Řízení průběhu projektu
 • Zprostředkování vztahů klienta a nájemce
 • Komplexní řízení fit-outu
 • Koordinaci předání a přejímky projektu
 • Dohled nad řešením reklamačních řízení

 Technický audit objektů

V rámci technického auditu umíme zajistit:
 • Technické posouzení stavební dokumentace
 • Posouzení souladu provedení stavby se stavební dokumentací
 • Posouzení technického stavu objektu
 • Posouzení technického stavu technologií
 • Návrh možných optimalizací provozu
 • Odhad životnosti objektu
 • Identifikace technických a stavebních rizik