O společnosti

Náš tým má velké zkušenosti a rozsáhlé odborné znalosti

Firmu JE Group s.r.o. založil Jakub Erben v roce 1997. Od počátku se věnuje problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochraně, řízení staveb, facility a property managementu. Za více než 20 let z malé lokální firmy vyrostl renomovaný expert schopný řešit složité situace s lehkostí a potřebným nadhledem.
Dnes tým odborníků ERBESu, kteří jsou v bludišti často se měnících předpisů a zákonů jako doma, pomáhá klientům jít za vytyčeným cílem bez zbytečného plýtvání časem, energií i finančních prostředků. Optimální řešení pomohli najít desítkám zákazníků z různých oborů podnikání. Ti si tak, díky kvalitním a konkurence schopným cenám Erbesu mohou užívat klidnější spánek.
Proplétat se složitou mapou předpisů a rizik je velmi zdlouhavé a úmorné. My už terén známe a na mapě Vám jen ukážeme nejjistější cestu k vrcholu. Ta kombinuje ostražitost s chytrými zkratkami, které Vám dodají jistotu, že vše je pod kontrolou a zbytečně nebloudíte a neplýtváte ani energií ani penězi. Aby řešení pro Vás mohlo být optimální, musí být vždy sestrojeno přesně na míru vašich potřeb, prostředí a možností.
Na trhu působíme od roku 1997, a za tu dobu jsme si získali renomé předního odborníka. Právě získané zkušenosti a odborné zázemí nám dovolují řešit složité situace s určitým nadhledem, který je nezbytný k nalezení vašeho jedinečného, optimálního řešení.
Ruku jsme již podali desítkám zákazníků z různých oborů po celé České republice. Od nich často slyšíme, že díky nám je jejich spánek klidnější, a to je pro nás tou největší pochvalou a zároveň závazkem.
Image
0
Spokojených zákazníků

Jakub Erben

jednatel společnosti

Naše poslání

Od Vašich snů Vás neodrazujeme, ani Vás nenutíme k nákladným nesplnitelným bezpečnostním opatřením.

Vize

Proplétat se složitou mapou předpisů a rizik je velmi zdlouhavé a úmorné.
Image
My už terén známe a na mapě Vám jen ukážeme nejjistější cestu k vrcholu. Ta kombinuje ostražitost s chytrými zkratkami, které Vám dodají jistotu, že vše je pod kontrolou a zbytečně nebloudíte a neplýtváte ani energií ani penězi. Aby řešení pro Vás mohlo být optimální, musí být vždy sestrojeno přesně na míru vašich potřeb, prostředí a možností.

Management společnosti

Milan Pokorný

projektový ředitel řízení staveb

Jakub Polák

ředitel oddělení BOZP staveb

Michal Fajfr

ředitel oddělení BOZP a PO provozu